top of page

222 a 2 příběhy 20. století

Každá velká historie je složena z drobných příběhů, pocitů a okamžiků.

obalka_nova4c.jpg

Vzpomínkář

jako herbář trochu vybledlých vzpomínek

jako snář rozvzpomenutých přání

jako kalendář odškrtnutých dnů

jako adresář minulých i přítomných lidí.

Mozaika 224 příběhů vznikla za přispění obyvatel

Domova pro seniory Chodova. 

Úvod

O projektu

Cílem projektu je podpora rozvzpomínání se seniorů na události minulého století skrze své vlastní životy, sny a očekávání. Vznikající kniha je mozaikou 224 vzpomínek, do níž může přispět každý obyvatel domova a pamětníci se tak stávají aktivními spolutvůrci knížky. Vznikající publikace pracuje s příběhy, popisy dobových předmětů, míst, událostí, s fotografiemi a kresbami a nezřídka skrze „všednost“ odhaluje hrdinství, odvahu a dobré lidské srdce.

Tvůrčí tým:

© Domov pro seniory Chodov

© FysioART

© MgA. Hana Strejčková

Odborný poradce: Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová

Redakční spolupráce: Filip Novák

Grafický design: © MgA. Zuzana Hytychová, Martin S. Dohnal

Fotografie: © Pavlína Šimáčková, Klára Vohrnová, Zuzana Hytychová, Marie Lhotáková Boháčová, Ivo Šafus, Tomáš Strejček, Filip Novák a rodinné archivy přispěvatelů 

Obálka: © inspirace fotografií Iva Šafuse z inscenace Hotel na rohu

Korektury: Jonáš Vohrna

Sazba: Martin S. Dohnal

Tisková produkce: Tomáš Strejček

Propagace: Klára Vohrnová  

tomastopfer.JPG

patron projektu

Tomáš Töpfer

O projektu

Tak se nám to povedlo! Hlavně díky přispěvatelům v kampani na webu HitHitu jsme na konci roku vydali knihu s názvem 222 a 2 příběhy 20. století. Vybrali jsme krásných 57 480 Kč! Za což přispěvatelům patří velký dík! Bez vás bychom to nedokázali.

Obrovské poděkování patří mecenášům knihy:
firma DelpSys (5 000 Kč)
studio JAKOBY films (8 000 Kč)
firma MK Market (5 000 Kč).

Křest knihy se konal v místě jejího vzniku, tedy u nás v Domově v rámci festivalu vzpomínek MEMOfestival. Křestu se zúčastnil patron knihy Tomáš Töpfer a patron našeho Domova Otakar Brousek ml.

Kniha byla představena i veřejnosti, a to na prvním autorském čtení v kavárně Liberál, kde knihu pokřtil kmotr Jiří Pospíšil. Této milé akce se zúčastnila i trenérka paměti a předsedkyně České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging Ing. Dana Steinová, která poskytla záštitu již zmiňovaného MEMOfestivalu, a dále Lenka Kašková jako zástupce firmy Depend, která toto setkání sponzorovala.

Fotogalerie

Citace z knihy

„Pamatujeme-li si i po desítkách let příběhy, pak rozhodně nebyly všední, i když to byl každodenní život.“

Tak jsem na výlohu bílou barvou napsala: "Pryč s okupanty!

Ti lidi, co je vozili na střelnici do Kobylis, si zpívali na kapotách náklaďáků.

Bála jsem se, jestli tanky vjedou do naší ulice.

Dneska se nezdá ani možné, že se to stalo.
A my v tom žili.

Po dědečkovi jsem měla kulomet.

Pamatuji se, že v den Masarykova pohřbu jsme šli se třídou na Václavské náměstí. Všichni jsme plakali.

Kdyby se ti stalo, že tě zatknou, tak se nediv.
A mlč! 

Citace z knihy

Události

Události

Kontakt

V případě vašich dotazů kontaktujte MgA. Hanu Strejčkovou.

Tel: 721 121 152 | dramaterapie@seniordomov.cz

Buďte první, kdo bude vědět o novinkách a událostech.

Sledujte nás:

  • Facebook - Gray Circle
Kontakt
bottom of page